POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ

AQUALLAR i SALVADÓ, S.L. és una empresa dedicada a la prestació de serveis relacionats amb l’execució, manteniment i reparació d’instal·lacions d’electricitat, d’aigua, calefacció, climatització i sistemes contra incendis, que treballa amb l’objectiu de satisfer les necessitats dels seus clients i dels seus grups d’interès amb la màxima eficiència i professionalitat.

Per dur a terme aquest objectiu, compta amb un equip humà i tècnic altament qualificat i uns principis que són bàsics per definir el nostre sistema de gestió:

  • Complir i superar els requeriments i expectatives dels nostres clients.
  • Assegurar la salut i la seguretat de tots els nostres grups d’interès, com a principi bàsic de les nostres activitats.
  • Aplicar conceptes de Millora Continua, definint i revisant periòdicament els nostres processos i objectius.
  • Conservar el medi ambient prenent les mesures adequades per tal de avaluar i prevenir els impactes ambientals de les nostres activitats, reduir la contaminació i fer un us racional dels recursos naturals
  • Assegurar el Compliment de la Legislació i reglamentació aplicable a les nostres activitats.
  • Formar, motivar i involucrar als nostres empleats, possibilitant la serva participació i aportacions a la millora de l’empresa i als compromisos d’aquesta política.

Aquesta Política del Sistema Integrat de Gestió es revisa de forma continua per tal d’adaptar-la a l’entorn canviant dins del qual fem els nostres negocis.

Amb la intenció de millorar contínuament i mantenir la confiança dels seus clients, AQUALLAR i SALVADÓ, S.L. s’ha compromès en la implantació d’un sistema integrat de gestió basat en les normes ISO 9001 i ISO14001.